REKRUTACJA

Chcesz zostać członkiem naszego koła? Nic prostszego! Zapraszamy cię w najbliższy poniedziałek (9.06.2016) do sali C203 o godz. 13:00 gdzie będziesz mógł z nami porozmawiać i się do nas zapisać

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Wydziale Ekonomicznym odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

👩‍🎓Podobnie jak rok temu cieszył się on zainteresowaniem studentów, ale i nie tylko.

👍Zostaliśmy również odwiedzeni przez uczniów II LO w Sopocie.

💪 10 najlepszych osób biorących udział w quizie otrzymało drobne upominki

Łącznie na sali mieliśmy około 70 słuchaczy.

Druga Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Dnia 18 listopada o godzinie 11:30 odbędzie się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym organizowany przez władze Wydziału oraz Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP.
Na uczestników czekają dwa referaty pracowników naukowych, prezentacja wyników badań studentki oraz quiz z wiedzy uzyskanej podczas wystąpień prelegentów.

Szczegółowe nazwy poszczególnych wystąpień znajdą Państwo poniżej:
Referat dr Ignaciuk: “Różne oblicza przedsiębiorczości”,
referat dr Jarosława Kempy: “Rola samorządu w stymulowaniu przedsiębiorczości”,
Badania Oksany Urbanskaya: “Innowacyjne modele biznesowe w MŚP”.

Poniżej plakat reklamujący wydarzenie:
PLAKATSTP

Konferencja Naukowa

3 kwietnia odbyła się Konferencja Naukowa o pracowniczych planach kapitałowych. Prelegentami podczas tego spotkania byli:
Dr Sławomir Mentzen – polityk oraz przedsiębiorca,
Dr Grzegorz Szczodrowski – nauczyciel akademicki na Wydział Ekonomiczny UG.
Dodatkowo, krótki wprowadzający wykład przeprowadził student specjalności Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości – Patryk Siekierski. Moderatorem wydarzenia był student specjalności Innowacyjność w Gospodarce – Jakub Nieścior.

konfa