Gratulacje

Z wielką przyjemnością informujemy, że dwójka studentów Naszego Koła Naukowego wygrała konkurs na najlepsze prezentacje w sekcji ekonomicznej podczas konferencji naukowej “Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich”, w skrócie KEEKS 2021, który odbywał się w ostatni piątek, czyli 26.03.br.

Pani Kamila Ulmann zajęła pierwsze miejsce, zaś Pan Kamil Ulmann uzyskał wyróżnienie. Gratulujemy.

ZAPROSZENIE NA KONGRES

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Kongres Ekonomicznych
i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS)”, która odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 26 marca 2021 r. pomiędzy 9:00 a 16:00 (szczegóły dotyczące sekcji udostępnione zostaną później).

Idea kongresu powstała na Wydziale Ekonomicznym w 2017 r. z inicjatywy opiekunów kół naukowych (KN Finansów Międzynarodowych, KN Europejskie Forum Integracji Europejskiej, KN Konsylium).  Celem organizowanego Kongresu jest stworzenie platformy wymiany poglądów oraz wiedzy z obszaru ekologii i ochrony  środowiska, ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, jak również wyników badań interdyscyplinarnych oraz umożliwienie rozwoju naukowego studentów skupionych
w kołach naukowych.

XXV Międzynarodowa Konferencja SKN

W dniach 19-20.11.2020 odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja SKN, która organizowana jest corocznie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Podczas sekcji ekonomicznej wygłoszony został referat studentów naszego KN, p. K. Ulmann oraz p. F. Roszkowskiego, pt. “Badanie reakcji rynku giełdowego w Hiszpanii za pomocą analizy zdarzeń”. Nasi studenci zajęli drugie miejsce.

Gratulujemy i życzy dalszych sukcesów!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na WE UG

W tym roku również pomimo pandemii odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na WE UG corocznie organizowany przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP oraz władze Wydziału Ekonomicznego. Tym razem, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie odbyło się online, a jego charakter był wykładowo-dyskusyjny. Odwiedziła nas p. Natalia Jaworska, która opowiedziała o swoim doświadczeniu związanym z pandemią, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – było to dla nas, studentów i nie tylko, cenne doświadczenie i możliwość zdobycia ogromu praktycznej wiedzy.

Podczas wykładu, który poprzedzał wystąpienie p. Natalii, poruszono zagadnienia związane z działami gospodarki dotkniętymi obostrzeniami, tymi działami, które znalazły sposoby na czerpanie zysków z obecnej sytuacji, innowacje, które poniekąd zostały wymuszone przez zaistniałą sytuację oraz zagadnienia związane z trendami dot. cen.

Za wielkie zaangażowanie w każdy etap twórczy, począwszy od pomysłów, po realizację należą się p. Julii Przybylskiej, która przedstawiła wiele interesujących zagadnień podczas części wykładowej. Dodatkowo ogromna wdzięczność należy się również takim osobom jak: K. Waldecker, P. Stolc, W. Żuk, K. Ulmann i M. Browarczyk. Osoby te postarały się ze szczególną troską o przeprowadzenie zagłębionych analiz, które na pewno były inspirujące dla słuchaczy.

Podziękowania należą się również opiekunowi KNPG (dr Szczodrowski), działającego również przy WE UG oraz członkom tego koła za uczestnictwo.

Poniżej zobaczyć Państwo możecie screen z wykładu, z części prowadzonej przez p. Pawła Stolca.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Wydziale Ekonomicznym odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

👩‍🎓Podobnie jak rok temu cieszył się on zainteresowaniem studentów, ale i nie tylko.

👍Zostaliśmy również odwiedzeni przez uczniów II LO w Sopocie.

💪 10 najlepszych osób biorących udział w quizie otrzymało drobne upominki

Łącznie na sali mieliśmy około 70 słuchaczy.

Druga Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Dnia 18 listopada o godzinie 11:30 odbędzie się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym organizowany przez władze Wydziału oraz Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP.
Na uczestników czekają dwa referaty pracowników naukowych, prezentacja wyników badań studentki oraz quiz z wiedzy uzyskanej podczas wystąpień prelegentów.

Szczegółowe nazwy poszczególnych wystąpień znajdą Państwo poniżej:
Referat dr Ignaciuk: “Różne oblicza przedsiębiorczości”,
referat dr Jarosława Kempy: “Rola samorządu w stymulowaniu przedsiębiorczości”,
Badania Oksany Urbanskaya: “Innowacyjne modele biznesowe w MŚP”.

Poniżej plakat reklamujący wydarzenie:
PLAKATSTP

Spotkanie studyjne

14 maja 2019 r. studenci Wydział Ekonomiczny UG wzięli udział w wizycie studyjnej w thyssenkrupp Group Services Gdańsk sp. z o.o.
W trakcie spotkania studenci zapoznali się ze specyfiką działalności gdańskiego oddziału grupy, uczestniczyli w warsztatach z zakresu nowoczesnych usług biznesowych w Polsce oraz zapoznali się z case study z zakresu kompetencji wykorzystywanych w GSS Gdańsk.

tysenn