XXV Międzynarodowa Konferencja SKN

W dniach 19-20.11.2020 odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja SKN, która organizowana jest corocznie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Podczas sekcji ekonomicznej wygłoszony został referat studentów naszego KN, p. K. Ulmann oraz p. F. Roszkowskiego, pt. “Badanie reakcji rynku giełdowego w Hiszpanii za pomocą analizy zdarzeń”. Nasi studenci zajęli drugie miejsce.

Gratulujemy i życzy dalszych sukcesów!

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na WE UG

W tym roku również pomimo pandemii odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na WE UG corocznie organizowany przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP oraz władze Wydziału Ekonomicznego. Tym razem, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie odbyło się online, a jego charakter był wykładowo-dyskusyjny. Odwiedziła nas p. Natalia Jaworska, która opowiedziała o swoim doświadczeniu związanym z pandemią, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – było to dla nas, studentów i nie tylko, cenne doświadczenie i możliwość zdobycia ogromu praktycznej wiedzy.

Podczas wykładu, który poprzedzał wystąpienie p. Natalii, poruszono zagadnienia związane z działami gospodarki dotkniętymi obostrzeniami, tymi działami, które znalazły sposoby na czerpanie zysków z obecnej sytuacji, innowacje, które poniekąd zostały wymuszone przez zaistniałą sytuację oraz zagadnienia związane z trendami dot. cen.

Za wielkie zaangażowanie w każdy etap twórczy, począwszy od pomysłów, po realizację należą się p. Julii Przybylskiej, która przedstawiła wiele interesujących zagadnień podczas części wykładowej. Dodatkowo ogromna wdzięczność należy się również takim osobom jak: K. Waldecker, P. Stolc, W. Żuk, K. Ulmann i M. Browarczyk. Osoby te postarały się ze szczególną troską o przeprowadzenie zagłębionych analiz, które na pewno były inspirujące dla słuchaczy.

Podziękowania należą się również opiekunowi KNPG (dr Szczodrowski), działającego również przy WE UG oraz członkom tego koła za uczestnictwo.

Poniżej zobaczyć Państwo możecie screen z wykładu, z części prowadzonej przez p. Pawła Stolca.

Druga Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Dnia 18 listopada o godzinie 11:30 odbędzie się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym organizowany przez władze Wydziału oraz Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP.
Na uczestników czekają dwa referaty pracowników naukowych, prezentacja wyników badań studentki oraz quiz z wiedzy uzyskanej podczas wystąpień prelegentów.

Szczegółowe nazwy poszczególnych wystąpień znajdą Państwo poniżej:
Referat dr Ignaciuk: “Różne oblicza przedsiębiorczości”,
referat dr Jarosława Kempy: “Rola samorządu w stymulowaniu przedsiębiorczości”,
Badania Oksany Urbanskaya: “Innowacyjne modele biznesowe w MŚP”.

Poniżej plakat reklamujący wydarzenie:
PLAKATSTP

Konferencja Naukowa

3 kwietnia odbyła się Konferencja Naukowa o pracowniczych planach kapitałowych. Prelegentami podczas tego spotkania byli:
Dr Sławomir Mentzen – polityk oraz przedsiębiorca,
Dr Grzegorz Szczodrowski – nauczyciel akademicki na Wydział Ekonomiczny UG.
Dodatkowo, krótki wprowadzający wykład przeprowadził student specjalności Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości – Patryk Siekierski. Moderatorem wydarzenia był student specjalności Innowacyjność w Gospodarce – Jakub Nieścior.

konfa

 

 Studenci WE UG – w tym kilku studentów Koła Naukowego Przedsiębiorczości START-UP mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu, którego przedmiotem była analiza sytuacji na trójmiejskim rynku nieruchomości, strategie działania firm pośredniczących na rynku powierzchni biurowych oraz rozwój największej trójmiejskiej inwestycji biurowej Olivia Business Centre, przyszłego miejsca pracy dla wielu absolwentów.

 Studenci mogli także dzięki życzliwości Olivia Business Centre podziwiać widok Gdańska i Trójmiasta z najwyższego piętra wieżowca Olivia Star.

olivia

Spotkanie to odbyło się w styczniu tego roku.