Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Wydziale Ekonomicznym odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

👩‍🎓Podobnie jak rok temu cieszył się on zainteresowaniem studentów, ale i nie tylko.

👍Zostaliśmy również odwiedzeni przez uczniów II LO w Sopocie.

💪 10 najlepszych osób biorących udział w quizie otrzymało drobne upominki

Łącznie na sali mieliśmy około 70 słuchaczy.

Druga Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Dnia 18 listopada o godzinie 11:30 odbędzie się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym organizowany przez władze Wydziału oraz Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP.
Na uczestników czekają dwa referaty pracowników naukowych, prezentacja wyników badań studentki oraz quiz z wiedzy uzyskanej podczas wystąpień prelegentów.

Szczegółowe nazwy poszczególnych wystąpień znajdą Państwo poniżej:
Referat dr Ignaciuk: “Różne oblicza przedsiębiorczości”,
referat dr Jarosława Kempy: “Rola samorządu w stymulowaniu przedsiębiorczości”,
Badania Oksany Urbanskaya: “Innowacyjne modele biznesowe w MŚP”.

Poniżej plakat reklamujący wydarzenie:
PLAKATSTP

Konferencja Naukowa

3 kwietnia odbyła się Konferencja Naukowa o pracowniczych planach kapitałowych. Prelegentami podczas tego spotkania byli:
Dr Sławomir Mentzen – polityk oraz przedsiębiorca,
Dr Grzegorz Szczodrowski – nauczyciel akademicki na Wydział Ekonomiczny UG.
Dodatkowo, krótki wprowadzający wykład przeprowadził student specjalności Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości – Patryk Siekierski. Moderatorem wydarzenia był student specjalności Innowacyjność w Gospodarce – Jakub Nieścior.

konfa

 

 Studenci WE UG – w tym kilku studentów Koła Naukowego Przedsiębiorczości START-UP mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu, którego przedmiotem była analiza sytuacji na trójmiejskim rynku nieruchomości, strategie działania firm pośredniczących na rynku powierzchni biurowych oraz rozwój największej trójmiejskiej inwestycji biurowej Olivia Business Centre, przyszłego miejsca pracy dla wielu absolwentów.

 Studenci mogli także dzięki życzliwości Olivia Business Centre podziwiać widok Gdańska i Trójmiasta z najwyższego piętra wieżowca Olivia Star.

olivia

Spotkanie to odbyło się w styczniu tego roku.